De foto's van ons Havenconcert 2019 staan on-line. De foto's van het optreden in Zorgcentrum Betingesteate staan in het album
"Album Diverse Optredens".

Eerstvolgend optreden:

In optie 29 februari 2020 "Deunen & Deinen" te Enkhuizen.

22 maart 2020 Traditioneel voorjaarsconcert met D.O.O.K. in de RK kerk te Delfzijl.