SiteLockbijgewerkt 10 mei 2022

We hebben sinds 2 jaar en 2 maanden eindelijk weer eens een optreden mogen geven.
In Uithuizen werd er op 7 mei j.l een shanty-middag georganiseerd en daaraan hebben wij ook een steentje bijgedragen.Ons eerstvolgend optreden is op het Shantyfestival Winschoten op

zaterdag 21 mei 2022. 

Image
Ons daaropvolgend optreden is op de Matjestage in Emden (D.) op

zondag 29 mei 2022. 

Voor verdere optredens verwijs ik u naar de kalender.

Image