WordPress site Magellan Singers - Privacy verklaring

AVG-magellansingers

De Magellan Singers respecteren uw privacy.
Heeft u bezwaar tegen een gepubliceerde beeld- of video-opname dan kunt u als niet-lid ons hierover per e-mail berichten via secretaris@magellansingers.nl.
Wij zullen dan als bestuur uw bezwaar beoordelen en zo nodig die foto's of films verwijderen.

De rechten van de leden van de vereniging worden hieronder besproken.

De "Magellan Singers" zijn lid van de vereniging van koren "Shanty Nederland". Als overkoepelende organisatie hebben zij een document opgesteld dat de zaken die op de nieuwe wet van toepassing zijn nader toelicht.

Met ingang van 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming afgekort AVG van kracht. De wet en regelgeving is ook van toepassing op verenigingen dus ook voor de Magellan Singers. Dat betekend dat het bestuur aansprakelijk kan worden gesteld op overtredingen hiervan Shanty Nederland heeft een formulier opgesteld waarin de leden akkoord gaan met de in het formulier genoemde items.

Met het akkoord verklaren door de leden van de in het formulier genoemde items, die behoren bij het lidmaatschap van een openbaar optredend shantykoor, voldoet het bestuur van de verenging aan de in het AVG gestelde voorwaarden.

Het onderstaande document is dan ook door alle actieve leden op 7 juni 2016 bekrachtigd.

AVG voor koren, opgesteld door Shanty Nederland:

• De persoonlijke gegevens benodigd voor de bereikbaarheid van de leden zullen worden opgeslagen bij de secretaris en is verantwoordelijk voor het bijhouden hiervan.

• Die gegevens zijn naam adres en telefoonnummer en graag de geboortedatum voor het sociale gedeelte, zoals bijvoorbeeld het sturen van verjaardagskaarten of bezoek bij ziekte etc.

• Alle e-mail berichten aan de leden, zullen alleen via de BCC verstuurd worden, zodat er geen lijsten van alle privé e-mailadressen beschikbaar zijn en gaan rouleren. Met bestaande e-maillijsten zal zorgvuldig worden omgegegaan.

• Lichamelijke ongemakken van leden en/of medicijngebruik, waar tijdens de optredens en uitvoeringen rekening mee gehouden moet worden, zullen alleen bij het DB (dagelijks bestuur) bekend zijn en als vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens zullen we alleen indien het lid dit zelf wenst bij het secretariaat bewaren.

• Tevens kan het door derden en eigen mensen maken van foto’s en dit plaatsen op de eigen website (of die van het koor) niet gezien worden als een inbreuk op de privacy. Dit hoort bij het lidmaatschap van een openbaar optredend shantykoor.

• Alle aan het koor verschafte gegevens zullen nooit aan derden worden doorverkocht en alleen aan een derde worden doorgegeven met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. - of en na beëindiging van het lidmaatschap zullen deze door het bestuur worden verwijderd.